Thuc + Hang | Wedding Photojournalism | Long An

Tháng 9 mưa lất phất cả ngày suốt quãng đường đi về Long An tối hôm trước, mình có dịp ngồi trò chuyện với anh trai và các cậu, ca vài bài dù giọng thì đang khàn đặc vì ho và cảm cả tuần vẫn chưa hết. Rồi một cậu em bày cho mình ngậm vỏ trái cheo leo khô và đúng thật là chỉ sau vài miếng vỏ có vị đắng khủng khiếp đó là cơn ho đã giảm đi rất nhiều.

Sáng sớm nước ngập trong sân còn chưa rút, mọi người đã dậy chuẩn bị mỗi người mỗi việc và với một không gian rộng như vậy thực sự sau khi chụp về hai chân rã rời, lần đầu tiên biết mỏi chân vì nhà Hằng quá rộng.

Suốt cả tuần mưa chứ ngày hôm đó lại nắng và hai gia đình có một cuộc gặp mặt chính thức ngỏ lời cho hai bạn sẽ về chung một nhà vào năm sau.

Chúc mừng anh Thức và Hằng. 
______________________

Rainy days in September and made me wet while had driving from HCM to Long An province, home town of Hang. I had a talk and drink some wine of rice with older brother and uncles of Hang, a young guy told me how to heal my cough in weeks before by pouch a Cheo Leo seed and it really helped me better quickly.

In the early day while water still flooded on the court, everyone do their responsibility to help Hang celebrate the engagement. The house too large to walk around so it made my legs hang out there for the first time.

It was a sunny day and they celebrate the engagement with both family of Hang and Thuc, they will get married on next year, after they find out a ‘good day’ on new lunar calendar 2018. 

Congratulation Thức & Hằng.