Tram + Ninh | Wedding Photojournalism | Saigon

Phóng Sự Cưới của Ninh và Trâm. Trước ngày cưới là bao nhiêu thứ áp lực, chọn venue, chọn váy chọn giày chọn mọi thứ phù hợp với mình. Tất cả đều có thể chọn lựa và thay đổi nhưng có một thứ thân quen quá đỗi đó chính là ngôi nhà nơi ba mẹ nuôi ta lớn lên, đến ngày lập gia đình thì căn nhà nhỏ vẫn ở đó chứng kiến gia đình lớn có thêm một gia đình nhỏ rồi cô bé ngày nào sẽ rời ngôi nhà ấy, rời ba mẹ để về với người mình thương. Thứ duy nhất còn lại là những hình ảnh giá trị theo cô mãi đến sau này.

Ninh & Trâm, thank you for your trust! Documenting this day for you was an enormous honour. Thanks for letting us in!